Stichting ‘Het Guusje Nederhorst Fonds’ is opgericht ter liefdevolle nagedachtenis aan de in 2004 overleden Guusje Nederhorst-Woesthoff, de bedenkster van Woezel & Pip, door de eigenaren van Dromenjager, Dinand & Lucy Woesthoff en Brian Akeroyd van registeraccountantskantoor Amace. Het Guusje Nederhorst Fonds (GNF) heeft als doel algemeen nut beogende doelen en projecten met betrekking tot het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en dieren, te ondersteunen.

“Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen en dieren. Het liefst wilde ze alle hulpbehoevende kinderen en dieren waar dan ook een hand toereiken, beschermen. Een thuis geven. Tegelijk creëerde ze een fantasierijke, inspirerende wereld met Woezel & Pip waar vele honderdduizenden kinderen in Nederland inmiddels al bijna tien jaar mee op groeien. De combinatie van de twee vormt, samen met de filosofie achter ons familiebedrijf Dromenjager, de basis van de stichting: Samen met anderen meehelpen aan een wereld die een positief verschil maakt.”

Mede-oprichter
Dinand Woesthoff

Stichting ‘Het Guusje Nederhorst Fonds’ is nieuw opgericht in 2014 door Dromenjager (www.dromenjager.nl), de licentiehouder van o.a. de kindercharacters Woezel & Pip (www.woezelenpip.nl). De baten van Stichting ‘Het Guusje Nederhorst Fonds’ bestaan uit donaties en een afdracht van een deel van de opbrengst van Woezel & Pip producten in Nederland. Stichting ‘Het Guusje Nederhorst Fonds’ is een stil fonds/stille stichting.

Doel van de stichting
‘Het Guusje Nederhorst Fonds’

1

Het geven van zowel materiële, financiële als inspirationele hulp aan stichtingen en/of zorginstellingen die zich inzetten om minder bedeelde kinderen een jeugd te geven die liefdevoller, dan wel veiliger, dan wel gezonder en dan wel meer positief is, ten einde een beter toekomstperspectief te kunnen beiden aan/voor deze kinderen;

2

Volstrekt onpartijdig zijn en hulp willen bieden aan elk kind dat aandacht (nodig) heeft ongeacht afkomst, nationaliteit en religie;

3

Het geven van zowel materiële als financiële hulp aan stichtingen en/of instellingen die zich inzetten om dieren te bescherme n en zich bezig houden met het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, ten einde betere leefomstandigheden voor dieren te creëren.

Voor 2016 heeft Stichting ‘Het Guusje Nederhorst Fonds’ de volgende stichtingen uit gekozen:

Stichting ‘Het Vergeten Kind’

Stichting Het Vergeten Kind (voormalig de Guusje Nederhorst Foundation) zet zich in voor jaarlijks ongeveer 32.000 kinderen die noodgedwongen opgroeien in sobere opvangcentra op vaak geheime locaties om hun veiligheid te garanderen. Nationaal letterlijk vergeten kinderen met vaak heftige geestelijke littekens die niet thuis kunnen opgroeien, omdat ze mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en dus hierdoor niet ‘gewoon’ kind kunnen zijn. In de opvangcentra is veelal te weinig bewegingsvrijheid, te weinig speelmogelijkheden en te weinig specialistische hulp. Stichting ‘Het Vergeten Kind’ vindt het belangrijk dat kinderen die noodgedwongen voor korte of langere tijd in Nederlandse opvangcentra verblijven een zo normaal mogelijk leven leiden met een dagbesteding die past bij hun leeftijd, zodat ze niet geïsoleerd raken en de stressvolle situatie waar ze vandaan komen kunnen vergeten. Daarom zet ‘Het Vergeten Kind’ zich in om voor deze vergeten kinderen een omgeving te creëren waarin ze weer gewoon kind kunnen zijn. Daar gaat en staat de stichting voor: zorgen dat deze kinderen in een veilige, fijne omgeving mogen zijn waar ze kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Een plek waar ze welkom zijn en een ‘rustige jonge dag’ kunnen beleven. Stichting Het Vergeten Kind heeft als motto: ‘Voor ieder kind een lach!’

www.hetvergetenkind.nl

Stichting Haarwensen

Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk.
Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed.

Haarwensen biedt deze kinderen de keuze uit een grote collectie haarwerken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn voor de ouders. De haarwerken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan de Haarwensen geschonken. Door te werken met onbehandeld haar kan Haarwensen de mooiste haarwerken aan de kinderen schenken.
Door donaties van haar en financiële giften kan Haarwensen de haarwerken kosteloos aanbieden. Zonder deze donaties kan Haarwensen de kinderen niet verblijden met een prachtig haarwerk.

www.haarwensen.nl

Stichting Achter de Regenboog

Achter de Regenboog ondersteunt al bijna 25 jaar kinderen van wie een vader, moeder, broertje of zusje is doodgegaan. Zodra iemand in je gezin doodgaat maken alle gezinsleden dat verlies mee. Als kind ervaar je dan dat je ouder(s) er tijdelijk minder voor je is (of zijn). Dat is een heel ingrijpende gebeurtenis. Dit wordt versterkt doordat volwassenen om het kind heen het vaak moeilijk vinden om samen over de dood te praten en met het verdriet van hun kind(eren) om te gaan. Dit kan kinderen het idee geven dat de wereld gewoon doordraait en dat iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Maar niets is minder waar; ieder kind – net als iedere volwassene – rouwt. Kinderen laten hun rouw vaak op een andere manier dan volwassenen zien.
Uit ervaring blijkt dat kinderen zich vaak het beste begrepen voelen door die kinderen waarbij ook iemand is overleden. Achter de Regenboog maakt dit mogelijk door het organiseren van kinder- en gezinsweekenden en lotgenotendagen. Kinderen delen hier hun verhalen en verdriet, en hebben daarnaast ook veel plezier. Een veelgehoorde ervaring van kinderen is “ik weet nu dat ik niet de enige ben!” En van ouders horen we met grote regelmaat dat ze hun “kind weer terug hebben”.
Buiten het deelnemen aan lotgenotendagen en -weekenden, kunnen zowel kinderen als volwassenen altijd een beroep doen op Achter de Regenboog. Zo kun je met verhalen en vragen terecht op het webforum. Daarnaast verzorgt Achter de Regenboog haar eigen telefonische informatie- en advieslijn. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van hoe rouwende kinderen kunnen worden geholpen, hoe meer kinderen ook daadwerkelijk steun zullen ervaren. Achter de Regenboog wil daarom haar kennis delen. Dit doet ze door docenten en andere professionals actief te ondersteunen en door het geven van trainingen en voorlichting.

www.achterderegenboog.nl

Partners van het Guusje Nederhorst Fonds